DIRK DE VRIES LAM (1869-1937)

 

Dirk de Vries Lam werd geboren op 20 jan. 1869 te Leeuwarden en huwde op 5 april 1900 te ’s Gravenhage Sara Jacoba Maria de Gavere (*12 jan. 1872 te Maarssen). Hij overleed 5 juli 1937 te Groningen.

 

 


De Vries Lam studeerde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten onder Allebé, en behaalde tevens de middelbare akten voor tekenen en bouwkunde. "Die studie der bouwkunde heeft op zijn leven belangrijken invloed gehad, als directeur der Academie Minerva gaf hij zijn energie in hooge mate aan de ontwikkeling der afdeelingen bouwkunde en kunstnijverheid, nooit de illusie verliezende dat een schooner eenheid van kunst en samenleving hervonden kon worden" (Knuttel). In 1891 werd hij benoemd tot leraar aan de Teekenschool voor kunst-ambachten te Amsterdam. Van 1895 tot 1903 woonde hij in Enkhuizen, waar hij 'Leeraar Hand- en Rechtlijnig Teekenen' aan de HBS was, en werkte van daaruit ook in Monnickendam, Volendam en Hoorn. Hij had Cor Kint in de klas in het schooljaar 1902-1903. Tamson volgde hem op als tekenleraar. De Vries Lam was van 1903 tot 1934 directeur van de academie Minerva in Groningen. Ook schreef hij over kunst, bijv. Toegepaste Kunst in Groningen in Onze Kunst 1907, I, 83, 133. Werkte in Duitsland, België en Frankrijk (Bretagne 1906). Werk van hem hangt o.a. in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en het Frans Halsmuseum te Haarlem.
  In de negentiende eeuw werd in Groningen niet gedoceerd in landschapschilderkunst. "Als je destijds met olieverf mocht werken, had je als student al enige jaren op Minerva gezeten. Er werd dan vaak gekopieerd naar oude meesters als bijvoorbeeld Ruysdael, Hobbema of Vermeer.
Pas na de onderwijsvernieuwingen die in 1906 door directeur Dirk de Vries Lam op Minerva werden doorgevoerd, kwam er ook ruimte om leerlingen in de vrije natuur te laten schilderen" (Hofsteenge). Bij het Nijverheidsonderwijs der Gemeente Groningen leidde hij de afd. Kunstnijverheid waar hij o.a. lithografie, houtsnede, batik en decoratief schilderen onderwees.

Litt.
Ir. G. Knuttel Jr., D. De Vries Lam. Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift jg 49 deel 97, 1939/1.
Hildelies Balk, Een vriendengeschenk. Boom, 1997. ISBN 90-5352-313-8.
Jan Abrahamse, Minerva en de verbeelding van het landschap. Noorderbreedte, jaargang 22 / Nr. 5, 1998. Het artikel is te vinden op
www.noorderbreedte.nl.

 

Kat en Hondbrug. Smeedwerk van Jan Lub.

In het begin van de 20e eeuw had Jan Lub een smederij aan de Brugstraat in Enkhuizen. Voor de gemeente verzorgde hij het onderhoud van de Kat en Hondbrug. Omdat speelgoed in die tijd bijna niet te koop was, maakte Lub rond 1905 voor zijn kinderen op schaal de Kat- en Hondbrug na om mee te spelen. Na enige omzwervingen in de familie is de brug alweer een aantal jaren in het bezit van zijn kleindochter Wil Visser - de Vries, die ik hartelijk dank voor bovenstaande foto's. De betiteling 'Kat en Hondbrug' leek hiermee toch gerechtvaardigd.
  Maar bij een discussie die tijdens een expositie in de Westerkerk te Enkhuizen ontstond (okt. 2012) werd Hoorn genoemd, en zodoende begon ik in verzamelingen oude foto's en prentbriefkaarten van Hoorn te zoeken, met het volgende resultaat. Bij de eerste brug is in elk geval behoorlijke boomgroei aanwezig. De verschillen merkt de lezer zelf wel op.Hoorn Brug Dal Breed 1878

Hoorn. Brug tussen het Breed (l.) en het Dal (r.) ca. 1878. Achter de brug ligt het Waaitje (!), nu de Veemarkt.

De brug over de Turfhaven moet het wel zijn, zie de bebouwing, die overeenstemt met die op het schilderij, zie de zwarte voeten van de staanders (de hamei), het hekwerk, en de ligging ten opzichte van de windrichtingen. Het schilderij van Dirk de Vries Lam toont deze plek dus in de morgenuren. De oude bomen zijn door jonge vervangen.Hoorn. Klapbrug Turfhaven. Foto tweede helft jaren '30.


Hoorn. Gezicht op de klapbrug over de Turfhaven ca. 1900.

Op deze foto zijn de bomen ongeveer even groot als op de Vries Lam's schilderij.Terug naar boven