Stamboom Cor Kint (Ehz = Enkhuizen)

           Vaderskant

Klaas Kijnt                    Dirk Koen
        ↓                                ↓
Cornelis Klaasz Kijnt × Trijntje Dirks Koen
        ↓
Dirk Kind (*24 oct. 1773 Oosterblokker, †17 juni 1819 Hoogcarspel ; "bouwman" = boer ; geref.)

Dirk Kind × Cornelisje Smit
        ↓
Cornelis Kind (*31 mei 1797 Blokker ; landbouwer, landman, watermolenaar)
Cornelis Kind huwde 28 febr. 1830 Klazina Elisabeth Alders (*28 nov. 1797 Durgerdam)
        ↓
Krelisje/Crelisje Kind/Kint (*7 jan. 1832 Hoogcarspel, †1 febr. 1908 Enkhuizen).
1. huwde 1 febr. 1852 te Ehz Teunis Roos (*10 juni 1831 Oosterleek, †6 dec. 1864 ln het gevang te Leeuwarden).
2. huwde 13 juni 1867 te Ehz Teunis de Vries (*15 febr. in de Bangert, gemeente Blokker, †14 dec. 1872 Ehz).
3. huwde 22 juli 1875 te Ehz Philip Hendrik Greiner (*5 aug. 1818 Ehz, †9 juni 1910 Ehz), waar ook moedre Kint woonde.
        ↓
Van Teunis Roos had Krelisje drie kinderen : Andries Roos (*25 dec. 1853), Klasina Roos (*13 juli 1854), en Aafje Roos (29 sept. 1858). Een familie Roos woonde in de 30er jaren Pr. Hendrikplantsoen 66.
Van haar zoon Pieter (*17 jan. 1863 Enkhuizen) is bij de geboorte-aangifte geen vader opgegeven, het kind kreeg de achternaam van zijn moeder. Pieter Kint trad op 24 oct. 1889 met Magdalena Roosendaal in de echt en overleed op 19 juni 1940 te Amsterdam.

   Moederskant

Aldert Christiaensz. (16...-1724) × Ehz 1694 Neeltjen Maertens (1666-1748).
Hun zoon Christiaen Aldertsz. (1694-1780) × Ehz 1721 Jantjen Elias (1696-1773).
Hun zoon Thijs Christiaansz. (3 febr. 1739 Ehz -1787 Ehz, timmerman) × 1766 Johanna van Delden (1737-1808).
Hun oudste zoon was Christiaan Thijsz Roosendaal (*12 juni 1767 Ehz, †11 juni 1831 Ehz, gehuwd met ………)
Hun zoon Jan Roosendaal (*23 oct. 1800 Ehz, †29 aug. 1842 Ehz) [†1869 vlg. stamboom bij A. Roosendaal] huwde 16 mei 1824 te Ehz Hester Aardema (*4 dec. 1797 Ehz, †4 jan. 1858 Ehz).
Hun zoon Christiaan Roosendaal (*25 dec. 1833 Ehz, †1 jan. 1930 Ehz) huwde 30 april 1859 te Ehz Grietje Goos (*19 maart 1835 Ehz, †28 jan. 1927 Ehz).
Hun dochter Magdalena Roosendaal (*24 [21?] oct. 1864 Ehz, †15 dec. 1932 Amsterdam) huwde op 24 oct. 1889 Pieter Kint.

Pieter Kint *17-01-1863 Ehz, †19-06-1940 Amsterdam, begraven 22-06-1940
is op 24 oct. 1889 te Ehz gehuwd met
Magdalena Roosendaal * 24 [21?]-10-1864, †15-12-1932 Amsterdam, begraven 19-12-1932
(beiden Nieuwe Oosterbegraafplaats, Amsterdam, III. vak 37, graf 00056).
Kints moeder heeft haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld. Ze is gecremeerd.
Pieter Kint verhuisde met zijn gezin 1906 naar A'dam en werkte bij de posterijen. Hij was gelovig N.Herv. maar deed ook aan spiritisme, tafel laten bewegen en zo. in Na de dood van Magdalena (1932) heeft Pieter zijn verdere levensdagen gesleten in een privé-pension, heden zou men zeggen particulier verzorgingshuis aan de Vondelstraat in Amsterdam, vlakbij zijn zoon Cor dus.

Zij kregen vier kinderen :

1. Petronella Theodora (‘Zus’, ‘Tante Zus’ genoemd), *28 Nov. 1886, †31 Jan. 1927, begraven 03-02-1927.
Doopboek 1886 Enkhuizen : Christiaan Roosendaal doet aangifte van de geboorte van zijn kleindochter “Petronella Theodora uit Magdalena Roosendaal, ongehuwd”. Getuigen : Leendert Vis, kleermaker, oud 62 jaren, Reinder Brouwer, tuinman, oud 27 jaren.
Bij het huwelijk van Pieter en Magdalena in 1889 werd Petronella erkend en gewettigd.
Register vertrokken personen : Petronella (IIª 20, Sn. v. L. park K 45 3 ; Ned. Herv.) vertrok 31 juli 1905 naar Amsterdam, Nieuwe Nederl. Israël. Ziekenverpl., Nieuwe Keizersgracht ; later als hoofdverpleegster Wilhelmina Gasthuis werkzaam. De gezinskaart in het Stadsarchief Amsterdam vermeldt nog : verpleegster, komend uit Arnhem 28-10-1918.
Petronella huwde 4 oct. 1919 te Amsterdam Petrus Walter Gerardus van de Weijer (*9 oct 1889, †9 juli 1942). Van de Weijer dreef een rookartikelenzaak op de hoek van de Sarphatistraat en de Weesperstraat te Amsterdam. Na het overlijden van Petronella hertrouwde Van de Weijer 27 sept. 1928 te Amsterdam met Alida Wilschut (*Utrecht 13 april 1893).
Petrus Walter Gerardus van de Weijer, schilder, bekend schilderijenrestaurateur en kunsthandelaar, speelde viool en cello in strijkkwartetten en in een kamerorkest in zijn nieuwe woonplaats Utrecht. Hij is op 9 juli 1942 als lid van de verzetsgroep Oranjewacht gefusilleerd op het fort Rhijnauwen.
Dodenboeknr. : 1 Pagina : 053 Geboren te : Utrecht op 09.10.1889 Gestorven te : Utrecht op 09.07.1942. Erelijst van gevallenen : V758.

2. Cornelis (Cor), *9 jan. 1890 in Ehz. huwde 9 nov. 1921 Jansje Couperus, geb. 15 mei 1897 te Bolsward, †29 nov. 1985, dochter van Jelle Couperus (*1866 Bolsward). Jansje had een broer Oepke (Otto), *1899, die nog vioolles van Kint heeft gehad maar later bekend is geworden als de bas-bariton Otto Couperus, die in 1935 en '37 onder Bruno Walter in het Concertgebouw optrad en geregeld bij de Ned. Opera en Ned. Oratoriumkoren zong. Tijdens de oorlog werkte hij in Amsterdam en omgeving mee aan clandestiene huisconcerten waar ook leerlingen van Kint en Jenny speelden. Hij had een studio aan de Kerkstraat waar Jenny kon onderduiken. Later begon hij ook operas te regisseren. Hij overleed 10 dec. 1968 en is gecremeerd in Driehuis-Velsen. Otto's vrouw Marie Vollenga (de actrice May Vollenga, *2 april 1914 te Soerabaja, †23 augustus 1992 te Amsterdam, 78 jaar oud, is begraven op Zorgvlied te Amsterdam (dat overigens Amstelveens grondgebied is!). Marie, een achterdochtig heerserstype, had een zoontje Otto (Otje) met een geheel tegengesteld karakter, en gaf sinds Kints overlijden haar buitengewone aversie tegen Jenny vrij baan. Dit in verband met Otto's opvoeding en een na Kints dood niet teruggegeven viool. Moeder en zoon weigerden ook maar de geringste medewerking aan mijn biografische naspeuringen betreffende Cor Kint.

Hieronder Kints nieuwe persoonskaart en zijn afkeuring voor de militaire dienst wegens 'lichamelijk gebrek'. Kint was 1.817 meter lang, dus in zijn tijd niet de kleinste.

image.png

image.png
image.png

image.jpeg


3. Christiaan (Chris), *20 maart 1892 in Ehz, huwde 15 juni 1927 Margaretha (Gré) de Jager (*17 febr. 1906 te Zaandam, †9 mei 1947). Hun zoon Piet werd geboren 21 jan. 1928.
Chris had een hang naar het kermisleven. Hij kocht een trekschuit, de SIDO, waarop hij ging wonen met vrouw en kind en kermisspullen. Ligplaats Brouwersgracht vlakbij nr. 177 waar de vrouw van zijn zoon Piet woonde. Voor 1940 ook ligplaatsen gehad in de Lijnbaansgracht en de Prinsengracht. Ze trokken in drie dagen naar Den Helder (via Purmerend - Alkmaar). Chris was een rijzge man, met grote handen en een gezicht dat nauwelijks een plooi of rimpel vertoonde, juist zoals zijn  broer Cor. Zijn zoon Piet lijkt veel op zijn ooms Cor en Andries en heeft ook tot op hoge leeftijd datzelfde rimpelloze gezicht gehad. Piet is gehuwd in 1953.
  [Knipsel]  IN MEMORIAM.   9 Mei j.l. is na een zeer kortstondige ziekte overleden Mevr. G. Kint-de Jager, echtgenote van een onzer collega's, in de leeftijd van 41 jaar. De exploitanten, die geregeld in Noord-Holland reizen, zullen haar gekend hebben als een harde werkster voor gezin en zaak. Zij kende om het zo eens uit te drukken nooit verdriet, was vrolijk en opgeruimd van aard, steeds met een zonnige glimlach om de lippen. Zij is te vroeg van ons heengegaan! Maar wij hopen, dat haar man en zoon, alsmede haar ouders de kracht en troost zullen vinden om dit voor hen zo zware verlies te dragen, in de overtuiging dat Gré bij haar collega's in hoog aanzien stond.
Dat zij ruste in vrede is de wens van de afdeling Noord-Holland van de Vakgroep „Kermisinrichtingen”.
  Dit in memoriam is gedrukt in waarschijnlijk Het Amusementsbedrijf, het eenig bestaande vakblad in Nederland tot behartiging der belangen van kermisvakgenooten, artisten (circus, varieté, cabaret), musici enz. : officieel orgaan van de Vakgroep Kermisinrichtingen.

4. Andries, *11 aug. 1895 in Ehz, †30 aug. 1984. Huwde 28 jan. 1926 te Malang (N.I.) Julia van der Sande (*19 mrt. 1895 te Kalivadas in N.I., †13 mei 1969).
Een foto van hem draagt het onderschrift “2e Luitenant 2e Bat. Infanterie, Tjimahi, Java”.
Zijn dochter Magdalena Julia Kint (*1926-27), zich noemende Julia (enig kind, gehuwd met Stege), is als 7-8 jarige in 1932 met haar ouders op verlof in Nederland geweest waar ze in het Amsterdamse 'Kintstamhuis' aan het Prins Hendrikplantsoen verbleef, ze is dus geboren 1926-27. Cor heeft nog een liedje voor haar geschreven.
Andries Kint volgde als luchtkarteringsexpert min of meer een burgerloopbaan temidden van echte militairen, heeft in een Jappenkamp gezeten, werd na de oorlog kolonel, keerde terug naar Nederland, ging aan de Vaartweg in Hilversum wonen en was 1948-50 commandant van het militair kamp Laren (het latere kamp Crailo). Andries is in 1975 vanuit Sassenheim naar Z. Afrika geëmigreerd en daar in 1984 overleden.
Op zijn naam staan verscheidene publicaties over luchtkartering.
   "Andries Kint was echt de grondlegger van de luchtkaartering in toenmalig Nederlandsch-Indië. Daarmee kon het land veel sneller in kaart kon worden gebracht dan het moeizame werk in het vaak moeilijk toegankelijke terrein. Hij heeft zelfs daartoe benodigde apparatuur ontworpen. Al voor de oorlog was hij Hoofd van de Fotogrammetrische Brigade van de Topografische Dienst van het KNIL. Na de oorlog volgde hij Kolonel Mol als Diensthoofd op. Zoals ik U al door de telefoon vertelde zag hij al in dat de luchtfoto niet alleen voor het vervaardigen van topografische doeleinden kon worden gebruikt maar ook van grote waarde was voor geologische, bodemkundige, etc doeleinden. Hij was dan ook de drijvende kracht die de vooroorlogse Kartografische Afdeling uitbreidde tot een Geografisch Instituut waar ook geografen, geologen, etc werkzaam waren." Prof. dr. Herman Verstappen.

Litt.

A. Roosendaal, De familie Roosendaal uit Enkhuizen: een verslag van het genealogisch onderzoek naar de afkomst van dat deel van de familie Roosendaal, waartoe de schrijver behoort. Driehuis, 2005.

image.png

image.png

image.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jansje (Jenny) Couperus (1897-1986, pianiste, zangeres, pianolerares, journaliste, schrijfster), geboren te Bolsward.

Dochter van Jelle Oepkes Couperus (*3 dec. 1866 te Bolsward), schrijver bij de rijksverzekeringsbank, en Japke Brandenburg (*19 dec. 1869 te Bolsward). Het gezin verhuisde in 1898 van Bolsward naar Amsterdam. Jenny had een broer, Oepke (Otto), geboren 10 nov. 1899. Jenny trouwde van uit de Rhijnvis Feithstraat in Amsterdam.

    Jelle Oepkes Couperus was een zoon van Oepke Petrus Couperus (1840-1886) en Pietje Jelles Ferwerda (1836-.....).
    Japke Brandenburg (*19 dec. 1869 te Bolsward) was een dochter van Pieter Folkerts Brandenburg (1846-1920) en Jantje Anna Visser (1848-1920), gehuwd 29 juli 1869 te Bolsward.

Echtgenoten van Jenny Couperus:
1. — Cor Kint, *9 jan. 1890 te Enkhuizen – †8 juli 1944 te Hilversum, zoon van Pieter Kint (1863-1940) en Magdalena Roosendaal (1864-1932). Cor en Jenny zijn gehuwd op 9 nov. 1921 te Amsterdam.
2. — Jan Jacob Arnold Frans Greebe, *30 okt. te 1899 Den Haag - †15 april 1979 te Rijssen, jurist, kantonrechter. De huwelijksdatum was 23 april 1975.

Aan het persoonsblad Jansje (Jenny) Couperus, geschreven door Frits Jansen, ontleen ik het volgende.

Jenny is verwant aan de beroemde schrijver Louis Couperus.
  [
Niet onmogelijk, maar de bewering behoeft onderbouwing, T.K.]
...Frédéric Bastet wijdt in zijn Louis Couperus, een biografie, een stukje aan de afstammingskwestie van de familie Couperus. John Ricus, maar Louis Couperus zelf niet minder, was bijzonder trots op zijn vermeende eeuwenoude Schotse afstamming. Deze bleek echter op een vergissing te berusten: ‘Helaas blijkt hij [John Ricus, EB], en met hem zijn nakomelingschap, het slachtoffer geweest te zijn van een fictie. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de in 1555 geboren Edinburger predikant John Couper, waarop John Ricus zich beriep, de vermeende stamvader niet geweest kan zijn. Evenmin stamde de familie dientengevolge af van de martelaar Robert Cowper uit Sussex, die onder Bloody Mary zijn geloof met de brandstapel heeft moeten bekopen. Het familiewapen waar Louis Couperus zo aan gehecht was, een duif die met een olijftak in de snavel opvliegt naar de zon, werd door de familie graag beschouwd als het symbool van Robert Cowpers ziel, uit aardse ellende verlost en ontstegen naar de hemelse heerlijkheden. In werkelijkheid ging het om iets heel anders. De stamvader van het geslacht Couperus is een Friese kuiper geweest, wiens beroep naamgevend werd.’ Die valse schakel in het geheel is midden op de stamboom goed te zien. Daar wordt John Couper aangegeven, als predikant in Edinburgh en Glasgow. Vóór zijn naam zijn geboortedatum: ca. 1555 en achter zijn naam zijn sterfdatum: 1620. Hij zou uit Schotland naar Friesland uitgeweken zijn. Inderdaad preekte er in 1580 een John Couper in het Friese Burgwerd maar nader onderzoek heeft aangetoond dat de man uit Schotland aldaar al in 1603 is overleden en dus nooit dezelfde persoon kan zijn als de predikant uit Burgwerd. Deze laatste voert dus helemaal geen overzeese familienaam. Integendeel, hij dankt zijn naam, zoals Bastet ook aangeeft, aan het beroep dat zijn vader uitoefende: dat van kuiper. Vanaf deze kuiper uit Sneek is de familielijn van Couperus pas echt traceerbaar...”.
Notities behorende bij Cor (Echtgen. 1).
Van de informatieve website over hem www.corkint.info:
De componist Cor Kint werd geboren op 9 januari 1890 in Enkhuizen en overleed op 8 juli 1944 te Hilversum. Hij woonde 1890-1906 in Enkhuizen, 1906-1940 in Amsterdam, en 1940-1944 in Hilversum. Van 1909 tot 1915 was hij altist in het Concertgebouworkest en van 1911 tot 1922 in het Hollandsch Strijkkwartet, waarvan hij mede-oprichter was. Van 1923 tot zijn dood was hij als leraar viool, altviool en viola d'amore aan het Amsterdamsch Conservatorium verbonden. Na 1930 gaf hij bij de uitgevers Günther en Zimmermann tientallen 18e-eeuwse composities voor viola d'amore uit, op welk gebied hij eind dertiger jaren een internationaal erkende autoriteit was geworden.
Zijn oma Cornelisje/Crelisje (*1832) werd weduwe van Teunis Roos, met wie zij overigens twee echtelijke kinderen had, en huwde in 1867 met Teunis de Vries, arbeider; nadat zij ook van hem weduwe was geworden trouwde zij in 1875 met Philip Hendrik Greiner, slager.
Door dit huwelijk ontstond er een aangetrouwde familieband met veelzijdig ontwerper, schilder, tekenaar en architect ('Betondorp' in Amsterdam) Dick Greiner (*1891), wiens vader timmerman was. Cor Kint en de een jaar jongere Dick Greiner waren naast achterneven ook bevriend met elkaar. In 1926 ontwierp Dick het voorblad voor Cor’s bladmuziek ‘Prelude pastoral pour grand orgue’.
Door Vereniging Oud Enkhuizen werd in 2006 het boekje “Bentveugels van Enkhuizen”, geschreven door Bert van der Veen, uitgegeven. Daarin wordt een uitvoerige levensbeschrijving van hem en zijn vrienden gegeven, die schrijvers en schilders waren.
Laatst bijgewerkt 22 augustus 2010. Gemaakt 15 november 2010.
info@fritsjansen.nl Inhoud · Index · Familienamen · Contact · Internet gezinskaart © frits jansen

Terug naar boven